Gratis frakt på ALLA beställningar|Gratis retur inom 60 dagar|Arc'teryx' Garanti Språk: SE | Land: US


Huvudkontor

Arc'teryx Equipment Inc.
110 - 2220 Dollarton Hwy
North Vancouver, BC
Kanada V7H 1A8

Klicka här för färdbeskrivning

Huvudreception:
Telefon: +1 604 960 3001
Fax: +1 604 904 3692


Arc'teryx Sekretesspolicy

Arc'teryx Equipment Inc är en global marknadsledare inom prestationsinriktade textilvaror.

Denna sekretesspolicy gäller för Arc'teryx Equipment Inc och dess dotterbolag ("Arc'teryx", "vi", "oss", "vår") och redogör för hur vi samlar in, använder och delar med oss av personliga uppgifter. Policyn beskriver den typ av uppgifter vi samlar in och använder, hur vi skyddar dem, de situationer då vi kan komma att dela med oss av dem, samt hur du kan uppdatera dina uppgifter.

Denna sekretesspolicy gäller inte personliga uppgifter som rör anställda, affärspartners eller annan personal, konsulter, volontärer eller andra individer som tillhör Arc'teryx (kollektivt benämnda "Arc'teryx-medlemmar") eller uppgifter som inte utgör personliga uppgifter enligt definition eller tolkning under tillämplig kanadensisk lag.

Sekretess i allmänhet

På Arc'teryx respekterar vi ditt privatliv. Arc'teryx kommer aldrig att sälja, byta, hyra ut eller låna ut dina personliga uppgifter till någon annan organisation. "Personliga uppgifter" är information om en identifierbar individ enligt beskrivning i tillämplig sekretesslag.

På Arc'teryx tar vi till åtgärder för att säkerställa att vi möter principerna och kraven på sekretess för personliga uppgifter enligt gällande kanadensisk lag. Syftet med vår Sekretesspolicy är att informera våra kunder, besökare och andra individer ("du" eller "din/ditt/dina") om hur vi samlar in, använder och lämnar ut de personliga uppgifter vi har hand om.

Godkännande

Vi samlar in, använder och lämnar ut dina personliga uppgifter med ditt godkännande, eller i enlighet med vad som är tillåtet eller krävs enligt lagar och regler. Ditt godkännande kan vara uttryckligt eller underförstått, beroende på omständigheterna och hur känsliga de personliga uppgifterna i fråga är. I de flesta fall är ditt godkännande av vår insamling, användning och utlämnande av dina personuppgifter underförstått, baserat på att du kontaktat oss eller köpt våra varor eller tjänster och frivilligt försett oss med dina personliga uppgifter. Om du förser oss med personliga uppgifter som rör en annan person, så förutsätter vi att du har denna persons godkännande att vi kan samla in, använda och lämna ut deras uppgifter enligt vad som beskrivs i denna policy.

Om du väljer att förse Arc'teryx med dina personliga uppgifter, så förutsätter vi att du godkänner att vi kan samla in, använda och lämna ut dina personliga uppgifter enligt vad som beskrivs i denna policy.

Du kan vägra att ge ditt godkännande att vi samlar in, använder oss av och lämnar ut dina personliga uppgifter, beroende på rättsliga och kontraktsenliga krav och med rimlig förvarning. Om du inte vill ge oss ditt godkännande, bör du inte förse oss med dina personliga uppgifter. Där så erbjuds på vår webbplats eller under annan kontakt med oss, var god använd dig av tillgängliga valmöjligheter att inte delta i utbyte av dina personliga uppgifter. Du kan också ta tillbaka ditt godkännande av ytterligare insamling, användning och utlämnande av dina personliga uppgifter genom att kontakta vår sekretessansvariga kontaktperson via privacy@arcteryx.com eller +1 604 960 3001. Var god notera att om du tar tillbaka ditt godkännande av vår användning av dina personliga uppgifter, kan det bli möjligt att vi inte längre kan förse dig med vissa av våra tjänster.

I vissa situationer kan Arc'teryx samla in, använda eller lämna ut dina personliga uppgifter utan ditt godkännande. Exempelvis kan vi använda eller lämna ut dina personliga uppgifter i samband med en stämningsansökan eller ett domstolsbeslut under tillämplig lag, eller i samband med inkasso.

De personliga uppgifter som samlas in och hur de används

Vi samlar in personliga uppgifter direkt ifrån dig eller via kommunikationer med dig eller om dig. Arc'teryx kan be dig uppge personliga uppgifter (inklusive adress, födelsedatum, telefonnummer, e-postadress och yrkesområde), kreditkortsuppgifter eller andra finansiella uppgifter, eller dina åsikter eller preferenser vad gäller deltagande i evenemang, program eller tjänster som erbjuds av Arc'teryx med jämna mellanrum. Vi samlar även in personliga uppgifter som vilka produkter eller butiker du föredrar, och de uppgifter du delar med dig av när du fyller i undersökningar online, deltar i våra tävlingar eller fyller i våra online-blanketter.

Auktoriserade Arc'teryx-medlemmar, våra representanter och tjänsteleverantörer kan även ha tillgång till dina personliga uppgifter. Vi använder eller delar med oss av dina personliga uppgifter för att förse dig med produkter eller tjänster, registrera inköpta produkter och i övrigt handha våra relationer, förbättra vår webbplats och marknadsföring, samt administrera våra evenemang, program och andra tjänster. Vi kan komma att använda dina personliga uppgifter i syfte att erbjuda dig produkter eller tjänster, kommunicera med dig angående produkter, tjänster eller information på din begäran, administrera våra kundregister, administrera konton och ta emot betalning, skicka dig undersökningar, kataloger, e-post eller andra meddelanden om Arc'teryx' produkter, evenemang och erbjudanden, bjuda in dig till våra evenemang, eller enligt våra åtaganden enligt lag eller för syften som du i övrigt ger ditt tillstånd till. Om du inte önskar ta emot information ifrån oss om våra produkter, tjänster eller evenemang kan du be oss att inte kontakta dig för dessa syften.

Vi kan komma att dela med oss av de personliga uppgifter vi fått av dig under vissa omständigheter, vilka inkluderar:

  • de fall då du uttryckligen eller underförstått bett oss dela dina personliga uppgifter med tredje part för ett specificerat syfte (t.ex. för att få kredit eller för att delta i ett evenemang sponsrat av Arc'teryx);
  • då vi rimligen kan förutsätta att en tredje part som ber om dina personliga uppgifter agerar i form av din representant;
  • om vi är lagligen förpliktigade eller auktoriserade att göra detta (t.ex. som följd av ett domstolsbeslut);
  • då detta krävs för att möta juridiska, kontraktsmässiga eller regelmässiga krav eller krav i samband med försäkringar, revisioner och säkerhet, eller då detta är i övrigt tillåtet eller erfordrat enligt lag

Vår webbplats

Det är möjligt att vi samlar in personliga uppgifter om dig medan du använder vår webbplats. Exempelvis samlar vi in de personliga uppgifter du ger oss när du fyller i blanketter online, när du ber om information via vår webbplats "Kontakta oss"-sida eller då du skickar oss ett e-postmeddelande.

Vi spårar våra besökares beteendemönster på anonym basis, liksom de flesta andra webbplatser. Varje gång du besöker vår hemsida kan vår server notera vilken leverantör du använder för internettjänster, din webbläsare, dagen och tidpunkten för ditt besök, de sidor du besöker, de dokument du laddat ner, vad du har sökt efter, och via vilket URL du kom till vår webbplats. Vi använder dessa icke-personliga uppgifter för att göra din upplevelse av vår webbplats så bra som möjligt.

Vi kan även använda oss av "cookies" (en mindre textfil som en webbplats kan använda sig av för att identifiera din dator) och liknande teknologi som ger vår webbplats bättre funktionalitet och hjälper oss att bättre analysera hur vår webbplats används. Cookies gör ditt besök på vår webbplats mer personlig. Vår webbserver kan automatiskt känna igen domännamnet hos dig som registrerad användare, eller veta att du gör ett återbesök. Arc'teryx kan samla in information om vilka sidor du besöker eller tittar på liksom information som du frivilligt delar med oss, såsom svar på enkäter och/eller registrering på vår webbplats. Cookies sparar även information från olika sessioner, såsom varor du lagt i din korg. Du kan ställa in din webbläsare så att den avaktiverar cookies, men om du gör detta kan det hända att vissa av funktionerna på vår webbplats inte fungerar normalt.

För att underlätta ditt besök erbjuder vi också länkar från vår webbplats till andra webbplatser. Om du följer en länk ifrån vår webbplats, se till att du först granskar den webbplatsens sekretesspolicy innan du delar med dig av personliga uppgifter. Arc'teryx är inte ansvarig för och accepterar inte någon ansvarsskyldighet för sekretesspraxis eller innehåll på någon webbplats som vi inte har direkt kontroll över.

Minderåriga

Barn under 13 års ålder

Vi samlar aldrig medvetet in eller söker personliga uppgifter ifrån individer under 13 år. Om du är under 13 år, var god skicka oss inte någon information om dig själv, inklusive namn, adress, telefonnummer eller e-postadress. Skulle det komma till vår kännedom att vi har samlat in uppgifter från ett barn under 13 år utan föräldrars eller vårdnadshavares godkännande kommer vi att radera denna information så snart som möjligt. Om du tror att vi kan ha fått uppgifter från eller om ett barn under 13 års ålder, var god kontakta oss via e-post privacy@arcteryx.com eller telefon 604 960 3001.

Barn i åldern 13 till 19

Vi rekommenderar att minderåriga över 13 års ålder ber en förälder eller vårdnadshavare om tillstånd innan de skickar uppgifter om sig själva till någon, inklusive oss, över webben.

Våra säkerhetsåtgärder vad gäller personliga uppgifte

Arc'teryx har upprättat fysiska, organisatoriska och tekniska säkerhetsåtgärder för att skydda de personliga uppgifter vi har ansvar för. Dessa inkluderar skydd mot förlust, stöld och bedrägeri, såväl som oauktoriserad tillgång, delning, kopiering, användning eller modifiering av personliga uppgifter.

Om du delar kreditkortsinformation med oss skickas denna information via "secure socket layer"-teknologi ("SSL") och krypteras sedan i vår databas för att användas och ges tillgång till enbart enligt vad som anges i denna Sekretesspolicy.

Arc'teryx kan överföra dina personliga uppgifter till tjänsteleverantörer som hanterar eller tillhandahåller produkter, tjänster eller information å våra vägnar. Vi använder rimliga åtgärder för att se till att de organisationer med vilka vi delar dina personliga uppgifter använder dessa uppgifter enbart i utförandet av de tjänster vi anlitat dem för.

En del av de tjänsteleverantörer som behandlar eller hanterar personliga uppgifter å våra vägnar befinner sig utanför Kanada. Som resultat kan dina personliga uppgifter komma att överföras, förvaras och/eller behandlas utanför Kanada för de syften som beskrivs i denna Sekretesspolicy. Kontraktsåtgärder och andra vägar på vilka vi kan söka skydda dina personliga uppgifter på är föremål för de lagar och regler som gäller i det land där dina personliga uppgifter överförs, förvaras eller behandlas. Det kan exempelvis hända att vi, enligt dessa lagar och regler, är juridiskt skyldiga att dela personliga uppgifter med myndigheterna i dessa länder.

Hur du uppdaterar eller ändrar dina personliga uppgifter

Arc'teryx lagrar dina personliga uppgifter för de syften som identifieras i denna Sekretesspolicy. Om du vill begära tillgång till eller rättelse av personliga uppgifter som förvaras hos Arc'teryx, var god skicka din begäran skriftligen till vår sekretessansvariga representant: Privacy Officer at Arc'teryx, Suite 100, 2155 Dollarton Highway, North Vancouver, British Columbia, Kanada V7H 3B2. Vi kan behöva bekräfta din identitet innan vi tar fram och förser dig med dina personliga uppgifter. Under vissa förhållanden kan det hända att vi inte ger dig tillgång till dina personliga uppgifter, exempelvis om de innehåller personliga uppgifter om andra människor, om de utgör konfidentiell kommersiell information, eller om de inte kan anses utgöra ett sant föremål för en begäran om tillgång.

Vi använder i huvudsak dina personliga uppgifter med syfte att kunna förse dig med passande produkter, tjänster och evenemangsnyheter. Det är viktigt att dina personliga uppgifter är korrekta och aktuella. Var god informera oss om ändringar av dina personliga uppgifter så snart som möjligt.

Tacka nej till information

Du kan tacka nej till att få e-post ifrån oss i framtiden genom att skicka ett e-postmeddelande till privacy@arcteryx.com. Om du gör detta flyttas ditt namn och din e-postadress till vår "skicka ej e-post"-fil.

Om du föredrar att inte få kataloger eller andra material via vanlig post, var god kontakta sekretessansvarig på Arc'teryx, Suite 100, 2155 Dollarton Highway, North Vancouver, British Columbia, Kanada V7H 3B2, via e-post privacy@arcteryx.com eller telefon 604.960.3001. På din begäran flyttas ditt namn och din e-postadress till vår "skicka ej post"-fil.

Vid eventuella ändringar eller begäran om att inte få information eller material kan Arc'teryx behålla de personliga uppgifter som är nödvändiga för att vi ska kunna föra register över tidigare transaktioner samt registrerade produkter och garantier.

Frågor eller kommentarer

Om du har frågor eller kommentarer angående vår praxis vad gäller personliga uppgifter, var god kontakta sekretessansvarig på Arc'teryx, Suite 100, 2155 Dollarton Highway, North Vancouver, British Columbia, Kanada V7H 3B2, via e-post privacy@arcteryx.com, eller telefon 604 960 3001.

Du kan kontakta oss via postadressen, e-postadressen eller telefonnumret ovan för att få en aktuell kopia av vår Sekretesspolicy.

Frågor om vår webbplats bör riktas till vår webmaster via e-post webmaster@arcteryx.com eller telefon 604 960 3001.

Vissa rättsliga noteringar

Arc'teryx förbehåller sig rätten att genomföra ändringar av denna Sekretesspolicy när som helst. Var god kontrollera vår Sekretesspolicy med jämna mellanrum så att du är medveten om och är säker på att du godtar eventuella ändringar som gjorts. Fortsatt användning av vår webbplats ses som bevis på ditt godkännande av denna Sekretesspolicy i dess uppdaterade eller ändrade form.

Denna Sekretesspolicy och all tillhörande grafik, logotyper, varumärken och annan intellektuell egendom tillhör Arc'teryx och skyddas av upphovsrätt, varumärkesskydd och andra lagar och bestämmelser som rör intellektuell egendom. Ingen kopiering eller reproducering av vår intellektuella egendom är tillåten utan Arc'teryx' uttryckliga och skriftliga medgivande.

Tack

Tack för att du tagit dig tid att studera denna viktiga information angående vår Sekretesspolicy.

Denna Sekretesspolicy trädde i kraft den 9 juli, 2008, och kan komma att ändras från tid till annan.

Arc'teryx Equipment Inc.

topmenu
Var du kan handla
Hjälp och vanliga frågor
Om oss
Kontakta oss
Team och video