ARC’TERYX Equipment, A Division of Amer Sports Canada Inc.

ARC’TERYX’ månedlige konkurranse for abonnenter

Offisielle regler og retningslinjer

ARC’TERYX Equipment, A division of AMER Sports Canada Inc., med registrert adresse 110 - 2220 Dollarton Highway, North Vancouver, British Columbia Canada, V7H 1A8 registrert under nr. BC1040997 i British Columbia i Canada (heretter «ARC’TERYX»), organiserer en gratis konkurranse med navnet ARC’TERYX’ MÅNEDLIGE KONKURRANSE FOR ABONNENTER («konkurransen») på sitt nettsted www.arcteryx.com.

Deltakelse i konkurransen innebærer at deltakerne godtar bestemmelsene i disse reglene. Enhver deltaker som ikke godtar bestemmelsene i disse reglene eller som handler på en uredelig eller urettferdig måte (hvilket avgjøres etter ARC’TERYX’ skjønn), kan når som helst utelukkes fra konkurransen.

Konkurranseperiode

Konkurransen begynner kl. 12.01 PST 1. januar 2018 og slutter kl. 23.59 PST 31. desember 2018 ("Konkurranseperioden"). Alle bidrag som sendes og/eller mottas etter tidspunktet da konkurransen slutter, vil ikke tas med i konkurransen.

Betingelser for deltakelse

Deltakelse i konkurransen er gratis, og det er ikke nødvendig å kjøpe noe for å registrere seg eller vinne.

Konkurransen er åpen for deltakere (heretter kalt «deltakere») som er i myndig alder i staten, landet eller provinsen der hun/han er fast bosatt, og som er lovmessig fast bosatt i Canada, de femti (50) statene i USA, inkludert District of Columbia, eller Albania, Andorra, Belgia, Bosnia-Hercegovina, Bulgaria, Danmark, Estland, Finland, Frankrike, Hellas, Hviterussland, Irland, Island, Kosovo, Kroatia, Latvia, Liechtenstein, Litauen, Luxembourg, Makedonia, Malta, Moldova, Monaco, Montenegro, Nederland, Norge, Polen, Portugal, Romania, San Marino, Serbia, Slovakia, Slovenia, Spania, Storbritannia, Sveits, Sverige, Tsjekkia, Tyskland, Ukraina, Ungarn, Vatikanstaten eller Østerrike.

Konkurransen er ikke åpen for personer som ikke oppfyller kravene over, eller for ledere, direktører, ansatte, representanter, agenter eller fullmektige for ARC’TERYX, AMER SPORTS SA eller andre selskaper under dets kontroll eller som kontrollerer det, eller for personer som er involvert i gjennomføringen av og PR-arbeid for trekningen og/eller konkurransen, inkludert medlemmer av deres familie (uansett alder) og husstand, og ARC’TERYX forbeholder seg retten til å kreve at alle deltakere legger frem bevis på at de oppfyller kravene til deltakelse. Enhver som ikke oppfyller betingelsene for deltakelse eller som nekter å legge frem bevis for dette, vil bli utelukket fra konkurransen og kan ikke gjøre krav på premien hvis han/hun skulle vinne den.

For å delta må deltakerne ha tilgang til Internett og ha en gyldig e-postadresse.

Slik deltar du

Kvalifiserte deltakere må melde seg på konkurransen ved å registrere seg som abonnent på e-post fra ARC’TERYX. Dette kan gjøres på flere måter, inkludert, men ikke begrenset til, gjennom www.arcteryx.com, lithographica.arcteryx.com, ARC’TERYX-butikknettsider, ARC’TERYX’ Facebook-side, i ARC’TERYX’ merkevarebutikker og gjennom ARC’TERYX-konkurranser.

De kan også melde seg på ved å skrive sitt navn, adresse, telefonnummer og e-postadresse på et kort med format 3 x 5 tommer og sende det som post til ARC’TERYX, ATTN: CRM, 110-2220 Dollarton Highway, North Vancouver, British Columbia, Canada, V7H 1A8. Påmeldinger per post må være poststemplet senest 31. desember 2018. Påmeldingene vil ene og alene være ARC’TERYX’ eiendom, og vil ikke leveres tilbake.

Deltakerne må registrere seg som abonnent på e-post fra ARC’TERYX eller sende inn påmelding per post i løpet av konkurranseperioden for å kvalifisere for deltakelse.

Deltakerens navn meldes automatisk på konkurransen hver måned i konkurranseperioden, på betingelse av at deltakeren er kvalifisert for deltakelse og følger de offisielle reglene, med mindre:

  1. de ikke lenger abonnerer på e-post fra ARC’TERYX, eller
  2. de ikke lenger er kvalifisert for deltakelse i konkurransen eller ikke følger de offisielle reglene.

Informasjon om identitet, adresse, egenskaper eller annen informasjon nevnt i skjemaet, er bindende for deltakerne. Eventuelle falske påmeldinger vil føre til diskvalifikasjon. Ethvert påmeldingsskjema som ikke overholder reglene, kan dessuten kjennes ugyldig av ARC’TERYX etter konkurransearrangørens skjønn.

Hver deltaker (samme e-postadresse og/eller samme husstandsadresse) tillates å registrere seg som e-postabonnent kun én gang i løpet av konkurranseperioden. Deltakere har ikke anledning til bruke andre enheter eller metoder til å registrere seg flere ganger eller som flere registrerte deltakere i løpet av konkurranseperioden. Hvis en person registrerer seg flere ganger gjennom bruk av flere e-postadresser eller gjennom bruk av en enhet eller en metode, vil vedkommende anses å ikke være kvalifisert for deltakelse og diskvalifiseres fra konkurransen.

Under disse offisielle reglene skjer «mottak» av en elektronisk registrering når ARC’TERYX’ servere registrerer informasjonen etter at knappen «Send» eller «Godta» klikkes. Eventuell automatisk datamaskinmottak (f.eks. bekreftelse av levering av e-postmelding) regnes ikke som bevis på faktisk mottak hos ARC’TERYX av registrering i henhold til disse offisielle reglene.

Hvis det oppstår uenighet omkring identiteten til en person som er påmeldt over nettet, vil hver påmelding regnes som å være utført av den autoriserte kontoinnehaveren av e-postadressen som ble brukt til påmeldingen. «Autorisert kontoinnehaver» defineres som den fysiske personen som er tildelt en e-postadresse av en leverandør av Internett-tilgang, leverandør av Internett-tjenester eller annen organisasjon (f.eks. selskap, utdanningsinstitusjon osv.) som har ansvar for tildeling av e-postadresser for domenet som den registrerte e-postadressen er tilknyttet. Den potensielle vinneren kan pålegges å legge frem for ARC’TERYX eller konkurransearrangøren bevis for at hun/han er den autoriserte kontoinnehaveren for e-postadressen tilknyttet vinnerpåmeldingen.

ARC’TERYX forbeholder seg retten til helt og holdent etter eget skjønn å diskvalifisere enkeltpersoner som det mener: (a) manipulerer eller forsøker å manipulere påmeldingsprosessen for eller gjennomføringen av konkurransen; (b) bryter de offisielle reglene; eller (c) opptrer på en usportslig eller forstyrrende måte, eller i hensikt å irritere, sjenere, true eller plage en annen person.

Personvern

Ved å melde seg på konkurransen godtar deltakere at deres personopplysninger innhentes, brukes og formidles for å gjennomføre konkurransen og, hvis de har gitt sitt samtykke, å motta markedsføring fra ARC’TERYX per e-post. Deltakere kan avslutte abonnementet når som helst. ARC'TERYX vil aldri selge, bytte, leie ut eller låne bort disse personlige opplysningene til andre organisasjoner. ARC’TERYX vil beskytte deltakernes personopplysninger på en måte som er i tråd med selskapets retningslinjer for personvern.

Enhver deltaker har rett til å få tilgang til, modifisere og fjerne data som omhandler ham/henne. For å gjøre dette kan deltakere kontakte kundeservice på følgende adresse: ARC’TERYX – 110 - 2220 Dollarton Highway, North Vancouver, British Columbia, Canada, V7H 1A8

Premie

Det finnes én (1) premie hver måned, som trekkes ut og gis bort hver måned fra januar 2018 til desember 2018, slik at det totalt er (12) premier i konkurranseperioden. Premien består av vinnerens eget valg av én (1) lagerført artikkel fra ARC’TERYX’ produktutvalg for friluftsliv, som vist på www.arcteryx.com. Premien må velges fra den tilgjengelige lagerbeholdningen på ARC’TERYX’ lager i Vancouver på valgtidspunktet. Et medlem av ARC’TERYX-personalet vil hjelpe vinneren med valget ved å informere om hvilke produkter som er på lager. Et medlem av ARC’TERYX-personalet vil deretter sørge for at premien blir sendt til vinneren. Anslått utsalgsverdi på premien kan variere etter vinnerens valg av produkt i henhold til vilkårene over, men anslått salgsverdi vil aldri være over CAD 850,00 / EUR 900,00, hvilket gir en total anslått utsalgsverdi på CAD 10 200 / EUR 10 800 for hele konkurranseperioden.

Vinneren/vinnerne har eneansvar for rapportering og betaling av eventuelle skatter, toll eller fraktkostnader som premien eller noen del av premien måtte medføre. Vinneren/vinnerne kan fraskrive seg retten til å motta hele eller en del av premien. Premien er ikke-overførbar, kan ikke byttes og er ikke-refunderbar, har ingen kontantverdi og må aksepteres som den er av vinneren som mottar premien. Hvis ARC’TERYX på grunn av omstendigheter utenfor selskapets kontroll ikke er i stand til å levere den oppgitte premien, forbeholder det seg retten til å erstatte den med en annen premie, etter godkjenning fra Régie des alcools, des courses et des jeux i Quebec.

Kåring av vinner

Vinneren/vinnerne vil kåres slik:

Én (1) potensiell vinner vil bli valgt ut ved tilfeldig trekning kl. 02.00 (Pacific Standard Time), første dag i hver måned i konkurranseperioden. Totalt 12 vinnere vil bli trukket ut i løpet av konkurranseperioden. Trekningen vil bli utført av et medlem av ARC’TERYX-personalet i North Vancouver i British Columbia på ARC’TERYX’ hovedkontor. Sjansene for å bli valgt ut avhenger av antall kvalifiserte deltakere. Den utvalgte deltakeren vil bli informert per e-post innen (5) virkedager etter trekningen.

Hver deltaker er kan bare vinne (1) premie. Deltakere trenger ikke være til stede under trekningen for å være kvalifisert for å vinne.

Vinneren/vinnerne anerkjenner retten til ARC’TERYX og selskapets respektive representanter til å publisere eller kringkaste vinnerens bilde, navn og utsagn uten betaling eller kompensasjon utover premien som tilbys.

KUN INNBYGGERE I CANADA: Hvis en kvalifisert kanadisk deltaker blir valgt ut som potensiell vinner, vil hun/han bli pålagt å besvare, uten noen form for hjelp, verken mekanisk eller annen, en tidsbegrenset matematisk kunnskapstest over telefon på et forhåndsavtalt tidspunkt som er praktisk for begge parter, før vedkommende erklæres som vinner. Hvis en utvalgt kanadisk potensiell vinner ikke kan nås på telefon innen rimelig tid eller ikke svarer riktig på spørsmålet i kunnskapstesten, vil hun/han ene og alene etter ARC’TERYX’ skjønn bli diskvalifisert, og ARC’TERYX vil velge en annen potensiell vinner blant de kvalifiserte deltakerne for den aktuelle trekningen.

Innløsning av premien

Vinneren vil deretter bli kontaktet per e-post av et medlem av ARC’TERYX-personalet. Etter å ha blitt informert, må de(n) potensielle vinneren/vinnerne svare på e-posten på telefonnummeret som er oppgitt i meldingen innen ti (10) virkedager. Hvis vinneren ikke svarer i henhold til konkurransereglene og ikke gir all den obligatoriske informasjonen som oppgitt under, vil hun/han miste retten til premien.

For å bli erklært som vinner kan en utvalgt deltaker bli pålagt å skrive under på en erklæring om at vedkommende : (a) bekrefter at hun/han har fulgt de offisielle reglene; (b) fritar ARC’TERYX fra alt ansvar; (c) godtar premien som den tilbys; og (d) samtykker til at vinnerens navn, bosted, portrett og/eller bilde og utsagn brukes i reklamesammenheng i et hvilket som helst medium uten ytterligere kompensasjon for vinneren.

Aksept av risiko og erklæring om ansvarsfritak

Deltakere forstår at bruken av ARC’TERYX-produkter for friluftsliv medfører en viss risiko (inkludert fare for personskade eller død, eller tap av eller skade på personlige eiendeler), både av forutsigbar og uforutsigbar art. Deltakerne godtar og påtar seg frivillig det hele og fulle ansvaret for alle former for risiko, tap eller skade på deres eiendom som oppstår som følge av bruk av ARC’TERYX-produkter for friluftsliv.

Ved å melde seg på går alle deltakere med på å følge de offisielle reglene og å etterkomme beslutningene til konkurransearrangøren, som er endelige.

ARC’TERYX forbeholder seg retten til etter eget skjønn av en hvilken som helst grunn å kansellere eller midlertidig innstille konkurransen hvis det skulle oppstå årsaker utenfor ARC’TERYX’ kontroll som går ut over konkurransens organisasjon, sikkerhet, rettferdighet, integritet eller korrekte gjennomførelse.

ARC’TERYX vil ikke påta seg noe som helst ansvar hvis det på grunn av force majeure eller hendelser som selskapet ikke har kontroll over eller av rettmessig og nødvendig grunn ser seg nødt til å avlyse, forkorte, utsette eller endre vilkårene for nevnte premietrekning og/eller konkurranse. I alle tilfeller forbeholder selskapet seg retten til å forlenge konkurransens varighet. Det nevnes spesielt at ARC’TERYX ikke påtar seg noe ansvar for noen feil, unnlatelse, forstyrrelse, sletting, defekt, forsinkelse av drift eller overføring, kommunikasjonslinjefeil, tyveri eller ødeleggelse av eller uautorisert endring av registreringene. ARC’TERYX er ikke ansvarlig for (i) noen problemer eller tekniske feil eller noen telefonnettverk- eller linjer, online datasystemer, servere, eller tjenesteleverandører, datautstyr, programvare; (ii) at noen e-post eller registrering ikke mottas av ARC’TERYX på grunn av tekniske problemer eller trafikk på Internett eller noen på annen nettside; eller (iii) noen kombinasjon av forannevnte, eller hvis informasjonen som er oppgitt av deltakerne av årsaker utenfor selskapets kontroll skulle bli ødelagt.

Ved å registrere seg som deltaker i denne konkurransen fraskriver deltakerne ARC’TERYX og dets respektive tilknyttede selskaper, sponsorer, reklame- og markedsføringsselskaper, og nære familie- og husstandsmedlemmer av alle de ovennevnte, og alle deres respektive tilknyttede selskaper, direktører, ledere, ansatte, representanter og agenter i den grad loven tillater det, fra ansvar for ethvert krav, kostnad, personskade, tap eller skader av noen slag som beror på eller har tilknytning til konkurransen eller til mottak, eierskap av eller bruk av noen premie (inkludert, uten begrensning, krav, kostnader, tap og skader relatert til personskader, død, skade på, tap eller ødeleggelse av eiendom, rettigheter til publisering eller personvern, ærekrenkelse eller falsk fremstilling).

Ved en eventuell uoverensstemmelse eller selvmotsigelse mellom vilkårene i konkurransereglene og opplysninger eller andre utsagn i noen konkurranserelaterte materialer, inkludert, men ikke begrenset til konkurransens registreringsskjema, eller reklame på utsalgssted, i trykksaker eller på Internett, skal vilkårene i konkurransereglene være rådende.

Det spesifiseres at ARC’TERYX ikke kan holdes ansvarlig for noen form for direkte eller indirekte skade på grunn av noen form for avbrudd eller funksjonsfeil, midlertidig avbrudd eller avslutning av konkurransen, av noen som helst grunn eller av noen form for direkte eller indirekte skade som eventuelt måtte oppstå, på noen som helst måte, som resultat av innlogging på nettstedet. Hver enkelt deltaker påtar seg ansvaret for å ta de nødvendige forholdsreglene for å beskytte sine egne data og/eller programvare lagret på datautstyret deres mot krenkelser eller angrep utenfra. Bruk av nettstedet og deltakelse i konkurransen er ene og alene den enkelte deltakerens ansvar.

ARC’TERYX forbeholder seg retten til å gå til rettslige skritt mot enhver bedragersk person eller enhver person som forsøker å begå bedrageri. Det skal ikke pådra seg noen form for ansvar overfor deltakere hvis det begås bedrageri.

ARC’TERYX kan avlyse hele eller deler av konkurransen hvis det viser seg at det har foregått bedrageri av noen som helst form, spesielt databasert, i sammenheng med deltakelse i konkurransen eller kåring av vinnerne. I så tilfelle forbeholder det seg retten til å ikke tildele premier til bedragere og/eller gå til rettslige skritt mot eventuelle bedragere for kompetente domstoler.

Nødvendig utstyr

For å kunne registrere seg og delta i konkurransen, må deltakerne ha tilgang til følgende:

Betingelser for tilbakebetaling av påmeldingsavgifter

Det kreves ingen finansielle utlegg for å delta i konkurransen.

Utgifter knyttet til deltakelse i konkurransen tilbakebetales ved forespørsel sendt med post til følgende adresse: ARC’TERYX, 110 - 2220 Dollarton Highway, North Vancouver, British Columbia, Canada, V7H 1A8. Refusjonskrav som sendes per e-post vil ikke tas i betraktning.

Refusjon av utgifter som oppstår som følge av deltakelse i konkurransen, er underlagt følgende betingelser:

Ethvert krav som er ufullstendig, feil eller sendt til feil adresse vil ikke tas i betraktning. Krav om tilbakebetaling som sendes per e-post, vil ikke tas i betraktning.

Deltakere som bruker bredbåndstilkobling:

  1. Tilbakebetalingsbeløpet er satt til et fast beløp på CAD 0,90 eller EUR 0,61.
  2. Det gis ingen ytterligere refusjon, ettersom det ikke er nødvendig med noe finansielt utlegg. Internett-abonnement med bredbånd dekker generell bruk av slike tjenester, og følgelig medfører ikke deltakelse i konkurransen/premietrekningen ekstrautgifter.

Postutgifter i forbindelse med sending av vinnerens legitimasjon vil bli tilbakebetalt på forespørsel. Kravet må sendes i posten sammen med dokumentasjon, til gjeldende porto for brev på 20 gram sendt som B-post.

Forskriftenes tilgjengelighet

Du kan få den fullstendige versjonen av reglene fra adressen ARC’TERYX Equipment, A division of Amer Sports Canada Inc., med registrert kontor på 110 - 2220 Dollarton Highway, North Vancouver, British Columbia, Canada, V7H 1A8.

Reglene er også tilgjengelige på www.arcteryx.com

Klager, tvister og tolkning

Konkurransen og disse reglene er opprettet og tolket i samsvar med gjeldende kanadiske lover. Hvis én eller flere av disse reglene erklæres ugyldig eller uanvendelig, skal de andre klausulene likevel bevare sin rettskraft og rekkevidde.

Konkurransen er underlagt alle anvendelige føderale lover i Canada og provinsielle og kommunale lover og regler i British Columbia. Konkurransereglene kan endres uten varsel for å overholde gjeldende føderale lover i Canada og provinsielle eller kommunale lover i British Columbia eller retningslinjene til ethvert annet organ som har domsmyndighet over ARC’TERYX.

Deltakeren godtar at:

  1. alle tvister, krav og grunnlag for søksmål som oppstår som følge av eller i sammenheng med denne konkurransen eller tildelte premier, utover det som gjelder administrasjon av konkurransen eller kåring av vinnerne, skal behandles individuelt, uten mulighet for fellessøksmål.
  2. Eventuelle innvendinger omkring konkurransen eller disse reglene må sendes skriftlig innen nitti (90) dager fra konkurransens avslutningsdato, til følgende adresse: ARC’TERYX Equipment, A Division of Amer Sports Canada Inc., 110 - 2220 Dollarton Highway, North Vancouver, British Columbia, Canada, V7H 1A8.
  3. Ved en eventuell tvist, krav eller grunnlag for søksmål som oppstår som følge av eller i sammenheng med konkurransen eller en tildelt premie, skal motpartene forsøke å komme til en minnelig ordning. Hvis partene ikke klarer å komme til en minnelig ordning, skal uoverensstemmelsen utelukkende avgjøres av domstolen som har domsmyndighet der den saksøkte er bosatt.
  4. Alle krav, dommer og tilkjennelser skal være begrenset til faktiske kontantutlegg, inkludert kostnader knyttet til påmelding til denne konkurransen, men ikke i noe tilfelle advokatutgifter; og
  5. ikke under noen omstendigheter vil deltakere ha mulighet til å bli tilkjent, og deltakeren fraskriver seg herved alle rettigheter til å kreve, straffeerstatning, erstatning for tilfeldige utgifter og følgesskadeerstatning eller noen annen form for erstatning, unntatt faktiske kontantutlegg, og alle rettigheter til å få multiplisert eller på annen måte økt erstatningen. VISSE RETTSOMRÅDER TILLATER IKKE BEGRENSNING AV ELLER UNNTAK FOR ANSVAR FOR ERSTATNING AV TILFELDIGE UTGIFTER ELLER FØLGESSKADEERSTATNING, SÅ DET KAN VÆRE AT DET OVENNEVNTE IKKE GJELDER FOR DEG. Alle saker og spørsmål som gjelder disse offisielle reglenes utforming, gyldighet, tolkning og tvangskraft, eller deltakerens og ARC’TERYX’ rettigheter og plikter i sammenheng med konkurransen, skal være underlagt og tolkes i samsvar med Canadas føderale og British Columbias provinsielle og kommunale lover uten åpning for lovvalg eller lovkonflikt som ville føre til bruk av lover under annen domsmyndighet enn Canadas lover.

For innbyggere i Quebec: Ethvert søksmål som gjelder arrangement av en PR-konkurranse, kan legges frem for Régie des alcools, des courses et des jeux for en avgjørelse. Ethvert søksmål som gjelder tildeling av en premie, kan legges frem for nemnden kun i hensikt å hjelpe partene å komme til en minnelig ordning.

Partene har uttrykkelig bedt om at denne avtalen og relaterte dokumenter legges frem med engelskspråklig tekst.

Les parties aux présentes ont expressément demandé à ce que cette convention et les documents qui s’y rapportent soient rédigés en anglais.